Bangor: Cwis Cymunedau Byw!

16/05/2018 - 19:00

Lawnsiad y pecyn: http://cymdeithas.cymru/pecyn

Cymraeg

Cwis i ddod a dysgwyr a siaradwyr Cymraeg at eu gilydd yn ogystal a i lawnsio pecyn newydd i hyrwyddo’r Gymraeg ar lefel Gymunedol.

Dewch i gefnogi 'r iaith Gymraeg a chymuned Gymreig Bangor wrth ymunno ni am y cwis yma!

Dysgwyr - Dim ots pa lefel yw'ch Cymraeg (dechreuwyr i rhugl), mae hyn yn gyfle gwych i gwrdd a siaradwyr iaith gyntaf sydd yn angerddol am yr iaith Gymraeg a bydd yn eich helpu i ymarfer eich Cymraeg.

Siaradwyr rhugl a siaradwyr iaith gynthaf - RYDYM ANGEN EICH HELP!

Gall dysgu Cymraeg fod yn sialens, hyd yn oed i'r ieithgi mwyaf medrus! Tra bod llawer ohonom yn ddysgwyr gweithgar ac yn gwneud ein gorau i ymarfer yr iaith lle bynnag a pryd bynnag y medrwn, yn aml gall diffyg cyfle i ymarger ein Cymraeg ein dal ni 'nol.

Yn bwysicach fyth, mae rhai ohonom yn gallu bod yn BRYDERUS (pryderus iawn!) wrth ymafer ein Cymraeg yn gyhoeddus. Rydym angen awyrgylch ylacedig ble gallwn ni ymarfer gyda siaradwyr rhugl , gwneud camgymeriadau a dysgu oddi wrthyn nhw. Dyma pam rydym angen eich help!

Felly os ydych chi yn siaradwr rhugl / iaith cyntad, os gwelwch yn dda dewch i'r cwis. Os gwelwch yn dda gwahoddwch eich ffrindiau a'ch teulu (ba bynnag lefel o Gymraeg a siarerdir nhw) a hekpwch dysgwyr hyrwyddo defnydd yr iaith ym mhob maes er budd y gymuned.
.

English
This is a quiz to bring together both Welsh Learners and fluent speakers as well as to launch a new project to promote Welsh at the community level.

Whether you are a Welsh learner or a Native Welsh speaker, please come along and give it a go whilst helping support the Welsh language in the community.

Learners - No matter what your level of Welsh (Beginners to fluent), this is a great opportunity to meet other learners and to meet native speakers, who are passionate about the Welsh language and will be willing to help you practice you Welsh

Native/Fluent Welsh speakers - WE NEED YOUR HELP.
Learning Welsh can be a challenge, even for the most avid of linguists!!! Whilst many of us are active learners and do our best to practice the language wherever and whenever we can, it is often the lack of opportunities to practice or Welsh with fluent speakers that holds us back.

More importantly, some of us get NERVOUS (very nervous) when practicing Welsh in public. We need relaxed environments where we can practice with fluent speakers, make mistakes and learn from them. This is why we need your help.

So if you are a native/fluent speaker of the Welsh language, please come along to the quiz. Please invite your friends and family (be them learners, fluent speakers or the undecided) and help us learner Welsh and promote its use in all levels for the community.