Bore Coffi i Ddysgwyr

26/05/2020 - 10:00

Byddwn yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom ar foreau Mawrth am 10 o'r gloch yn ystod y cyfnod hwn.

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â dysgwyr mewn rhannau eraill o Gymru a Lloegr (a thu hwnt efallai)!

E-bostiwch post@cymdeithas.cymru os ydych eisiau mynychu er mwyn i ni anfon linc atoch chi.

Dyma restr o adnoddau a gweithgareddau eraill i ddysgwyr.

  • Adnoddau a chyrsiau ar-lein ar wefan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: dysgucymraeg.cymru
  • Sesiynau Peint a Sgwrs trwy Skype bob nos Fercher am 7 o'r gloch: ebostiwch cwisdysgwyr@gmail.com i ymuno
  • Gwersi Cymraeg Polymath: polymath.org/welsh.php Cwrs Duolingo: www.duolingo.com
  • Sgwrs Sul (7.00 ar nosweithiau Sul), Be sy'n y sied? a chyfle i ymarfer Cymraeg pob diwrnod o'r wythnos am 2.00: ebostiwch nia@saysomethingin.com am fanylion pellach.