Bore Coffi i Ddysgwyr

15/12/2020 - 10:00

Rydym yn cynnal 'Bore Coffi' i ddysgwyr dros Zoom ar foreau Mawrth am 10 o'r gloch yn ystod y cyfnod hwn.

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!

E-bostiwch post@cymdeithas.cymru os ydych eisiau mynychu er mwyn i ni anfon dolen atoch chi.