Bore Coffi i Siaradwyr Newydd

07/05/2024 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!

Rydym yn cynnal y boreau coffi ddwywaith y mis – ar y bore Mawrth cyntaf a'r trydydd bore Mawrth. 

E-bostiwch post@cymdeithas.cymru os ydych eisiau dolen i ymuno â'r sgwrs.