Bore Coffi i Ddysgwyr

06/12/2022 - 10:00

Mae croeso i bawb ymuno am sgwrs dros Zoom – cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg ac i gwrdd â bobl o rannau eraill o Gymru a thu hwnt!

Byddwn yn cynnal y boreau coffi ddwywaith y mis – ar y bore Mawrth cyntaf a'r trydydd bore Mawrth. Dyddiadau hyd at y Nadolig:

  • 6 a 20 Rhagfyr

E-bostiwch post@cymdeithas.cymru os ydych eisiau mynychu er mwyn i ni anfon dolen atoch chi.