Cell Conwy Wledig

18/01/2022 - 19:30

7.30, nos Fawrth, 18 Ionawr 

Ystafell ym Menter Iaith Llanrwst

Dyma'r cyfarfod cyntaf o'r gell newydd sbon hon – cyfle i drafod materion sy'n berthnasol i'r ardal a sut i gefnogi ymgyrchoedd cenedlaethol hefyd. 

Os ydych yn aelod sy'n byw yn yr ardal ac gweithio tuag at diogelu eich cymuned a'r Gymraeg, ewch draw. 

Peidiwch â mynychu os ydych wedi cael prawf Cofid positif, yn dangos unrhyw symptomau Cofid, neu os ydych wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi profi'n positif yn y saith diwrnod cyn y cyfarfod. Diolch!