Cell Conwy Wledig

28/03/2022 - 19:30

7.30, nos Lun, 28 Mawrth 2022 

Adeilad Menter Iaith Conwy, Sgwâr Ancaster, Llanrwst

Dyma gyfle i drafod materion sy'n berthnasol i'r ardal hon yn ogystal â thrafod sut i gefnogi ymgyrchoedd cenedlaethol. 

Os ydych yn aelod sy'n byw yn yr ardal ac gweithio tuag at diogelu eich cymuned a'r Gymraeg, ewch draw. 

Cofiwch hefyd am y cyfarfod cyhoeddus 'Tai i Bobol Leol' am 7.00, nos Lun, 21 Mawrth yng Nghlwb Llanrwst, Sgwâr Lancaster, Llanrwst gyda Ffred Ffransis, Meirion Davies ac Arron Wynne.
Manylion llawn yma.