Cell Gogledd Ceredigion

22/03/2017 - 19:30

Swyddfa Cymdeithas yr Iaith yn y Cambria, Aberystwyth (cysylltwch am gyfarwyddiadau)

Gan fod etholiadau lleol ymhen rhai misoedd bydd cyfle i drafod sut i ddylanwadau ar ymgeiswyr o flaen llaw.

Bydd cyfle hefyd i godi unrhyw faterion eraill.

Mwy o wybodaeth - bethan@cydmeithas.cymru