Cell Penfro

25/05/2017 - 19:30

Yr Yeoman, Hwlffordd

Er gwaetha rheoliadau iaith newydd mae sawl cwyn wedi'n cyrraedd ni am wasanaethau Cymraeg cyngor Sir Benfro yn ddiweddar.
Gan bod cyngor newydd wedi ei ethol, nawr yw'r amser i bwyso.

Dewch â'ch profiadau chi o geisio cael gwasanaeth Cymraeg gan gyngor Sir Benfro - byddwn ni'n trafod sut orau i newid pethau yn y cyngor.

Cysylltwch i drefnu rhannu ceir neu am ragor o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru