Cefnogi siaradwyr newydd ... yn ardal Dinefwr

25/09/2021 - 10:00

Taith gerdded o gwmpas Myddfai

Dewch i gefnogi'r digwyddiad hwn i dynnu siaradwyr Cymraeg profiadol a siaradwyr newydd at ei gilydd. Taith gerdded o gwmpas Myddfai dan ofal arweinydd profiadol a swyddog o Fenter Dinefwr.

Paned a sgwrs yng nghaffi'r neuadd wedyn.

Cyfarfod am 10.00yb y tu allan i Neuadd Gymunedol a Chanolfan Ymwelwyr Myddfai.

Manylion pellach: sararees@menterbrodinefwr.cymru

Noder: peidiwch â mynychu'r digwyddiad, os gwelwch yn dda, os ydych chi'n hunan-ynysu, yn anhwylus neu'n dangos unrhyw symptom sy'n gysylltiedig â Cofid.

Rhan o Fedi'r Gymraeg – diwrnod cefnogi siaradwyr newydd Cymdeithas yr Iaith.