Cefnogi siaradwyr newydd ... yn Llundain

25/09/2021 - 17:00

 

Canolfan Cymry Llundain, 1570163 Grays Inn Road, WC1X 8UE

Ymunwch ag aelodau Merched y Wawr a siaradwyr eraill am 'chydig o hwyl a chymdeithasu. Bydd y bar ar agor drwy'r noson!

Am 7 o'r gloch bydd y cwis yn cael ei ddarlledu ar sgrîn fawr yn y bar.

Dyma gyfle gwych i ddod i 'nabod siaradwyr eraill yn eich ardal.

Digwyddiad am ddim – croeso cynnes i bawb!

Manylion pellach: jo.heyde@btopenworld.com

Noder: peidiwch â mynychu'r digwyddiad, os gwelwch yn dda, os ydych chi'n hunan-ynysu, yn anhwylus neu'n dangos unrhyw symptom sy'n gysylltiedig â Cofid.