Cyfarfod Adeiladu Tai yng Nghrymych

25/09/2019 - 19:00

Dewch i gyfarfod Cyhoeddus ar y 25ain o Fedi yng Nghlwb Rygbi Crymych am 7:00yh, i drafod y 56 o dai sy'n fod i gael ei hadeiladu yn y pentref. Mae llawer iawn o'r trigolion lleol wedi codi pryder gyda'r cynlluniau - Mae hwn yn gyfle i chi gael dweud eich dweud gyda'r mater!

Edrychwn ymlaen at weld chi yno!Poster Adeiladu Tai yng Nghrymych.png