Cyfarfod Adloniant Steddfod Meifod

15/10/2014 - 19:30

Clwb Rygbi COBRA

Wyt ti eisiau'r cyfle i ddysgu sut i drefnu digwyddiadau, helpu i hyrwyddo digwyddiadau, rhoi dy syniadau ar waith; neu eisiau bod yn rhan o'r lein-yp neu yn adnbaod rhywun sydd dere i glwb y COBRA nos Fercher y 15fedo Hyref.

Am fwy o fanylion cysyllta gyda ni – post@cymdeithas.org / 01970 624501