Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Ceredigion

01/09/2020 - 20:00

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Ceredigion dros Zoom am 6yh, nos Lun, 26 Gorffennaf.

Dyma'r cyfarfod ble fyddwn yn ethol Swyddogion ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac yn llunio cynigion ar gyfer y Cyfarfod Blynyddol cenedlaethol.

Byddwn hefyd yn trafod materion sy'n berthnasol i'r rhanbarth.

Mae croeso mawr i aelodau hen a newydd ymuno yn y trafodaethau. Edrychwn ymlaen at eich gweld.

Cysylltwch os am dderbyn dolen i fynychu'r cyfarfod: post@cymdeithas.cymru