Cyfarfod blynyddol rhanbarth Ceredigion

04/07/2016 - 19:00

Y Cŵps, Aberystwyth

Byddwn ni'n trafod newid categori iaith ysgol Penglais yn Aberystwyth, bydd posteri a thaflenni a mwy o wybodaeth am ocsiwn fydd ym Medi.
Dyma fydd cyfarfod blynyddol y rhanbarth hefyd, ble byddwn ni'n dewis swyddogion ar gyfer y flwyddyn i ddod.
Y swyddi yw: Cadeirydd, Is-gadeirydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd

Mwy o wybodaeth: bethan@cymdeithas.cymru / 01670 624501