Cyfarfod Blynyddol rhanbarth Ceredigion

05/09/2017 - 19:30

Tafarn y Vale yn Felinfach

Pwyntiau trafod i ddilyn ond gan mai cyfarfod blynyddol fydd hwn byddwn ni’n ethol swyddogion y rhanbarth am y flwyddyn. Y swyddogion stdd angen fydd Cadeirydd, Is-gadeirydd, Trysorydd ac Ysgrifennydd. Cysylltwch am ragor o wybodaeth am y swyddi.