Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Ceredigion

10/08/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod blynyddol Rhanbarth Ceredigion yn Nhafarn Llanina arms, Llanarth ger Aberaeron ar y 10fed o Fedi am 7:00yh.
Mae hwn yn gyfarfod hollbwysig i ni gael penderfynu pwy fydd swyddogion y rhanbarth dros y flwyddyn nesaf.
Mi fydd yn bwysig i bawb ddod i gael lleisio eu barn, a cheisio am rôl swyddogion.

 cell ceredigion_5.jpg