Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Ceredigion

01/09/2020 - 20:00

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Ceredigion dros Zoom ar nos Fawrth, 1 Medi am 8.00.

Dyma'r cyfarfod ble fyddwn yn ethol Swyddogion ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac yn llunio cynigion ar gyfer y Cyfarfod Blynyddol cenedlaethol.

Byddwn hefyd yn trafod materion sy'n berthnasol i'r rhanbarth gan gynnwys yr ymgyrch i bwyso ar y Cyngor Sir i symud tuag at weinyddiaeth Gymraeg a sut i symud ymlaen o'r digwyddiad a gynhaliwyd ar-lein ym mis Gorffennaf yn trafod Sefyllfa'r Gymraeg yng Ngheredigion.

Cysylltwch os am dderbyn dolen i fynychu'r cyfarfod: post@cymdeithas.cymru