Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Powys

06/09/2019 - 19:00
Cynhelir cyfarfod blynyddol Rhanbarth Powys yn Nhafarn Y Cann Offis, Llangadfan ar y 6ed o Fedi am 7:00yh.
Mae hwn yn gyfarfod pwysig i'n haelodau gael lleisio eu barn.
Dewch yn llu i ni gael trafod dyfodol y Rhanbarth ac i benodi swyddogion.
cell ceredigion_8.jpg