Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-nedd

07/01/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod cyntaf y flwyddyn newydd Cell Abertawe a Chastell-nedd ar:

Nos Lun 7 o Ionawr

19:30

Tafarn Y Schooner, Abertawe

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd. Dewch i rannu'ch syniadau am ddigwyddiadau Cymraeg yn yr ardal!

 

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru