Cyfarfod Cell Caerdydd

06/10/2020 - 19:30

Mae Cell Caerdydd yn cyfarfod ar nos Fawrth 6ed o Hydref, am 7:30yh, dros Zoom. Dyma gyfarfod cyntaf y Gell ers fis Mawrth felly bydd digon i drafod. Byddwn yn trafod materion yr ardal yn ogystal a chroesawu aelodau newydd.

Os hoffech y manylion i ymuno â'r cyfarfod ebostiwch gogledd@cymdeithas.cymru

Croeso i unrhyw un!