Cyfarfod Cell Cwm-Aman

09/01/2020 - 19:00

Dewch yn llu i gyfarfod Cell Cwm-Aman fydd yn cael ei gynnal yng Nghlwb yr Aman am 7yh ar y 9fed o Ionawr. Mi fydd hi'n allweddol i ni gael criw da yno i ddechrau gwneud datbylgiadau positif yn y Cwm!

Gyda'n gilydd fe wnewn ni wahaniaeth mawr! Edrychwn ymlaen at weld chi yno!

cell ceredigion_14.jpg