Cyfarfod Cell Maldwyn

16/01/2019 - 19:00

Dewch yn llu i gyfarfod Cell Maldwyn ar ddydd Gwener yr 16eg o Ionawr am 7 yn y Cann Offis, Llangadfan!

Byddwn yn penodi pobl i rôl benodol yn y Gell ac yn trafod ein hymgyrchoedd a'r ffordd rydym am ddatblygu'r gell yn gryfach!

Dewch yn llu, a dewch a phawb sydd hefo diddordeb!

tafod maldwyn_0.jpg