Cyfarfod Cyhoeddus ... TAI I BOBOL LEOL

28/03/2022 - 19:00

Cyfarfod Agored yn Y Ganolfan Deuluol, Llanrwst (Tŷ'r Eglwys, Stryd Watling, Llanrwst LL26 0LS).

Siaradwyr : Ffred Ffransis, Meirion Davies ac Aaron Wynne

Noder bod y cyfarfod i'w gynnal yn wreiddiol ar 21 Mawrth ond wedi'i ohirio tan yr 28in.