Cyfarfod "Dwi eisiau byw yn Gymraeg" - cadw'r pwysau ar Gyngor Sir Gar

06/03/2013 - 19:00

Cyfarfod "Dwi eisiau byw yn Gymraeg" - cadw'r pwysau ar Gyngor Sir Gar

Cyfle i fod yn rhan o'r ymgyrch i bwyso ar Gyngor Sir Gar i'n galluogi i fyw yn Gymraeg

Tafarn y Glyndwr, Heol y Frenhines, Caerfyrddin

Nos Fercher y 6ed o Fawrth am 7pm