Cyfarfod Gigs Meifod

28/01/2015 - 19:00

Cyfarfod ym Meifod ar nos Fercher, Ionawr 28ain, er mwyn llunio lein-yp gigs y Gymdeithas yn Eisteddfod Genedlaethol 2015 - croeso i unrhywun sydd a diddordeb fod yn rhan o drefnu'r gigs ddod i gael dweud eu dweud/

Rhagor o fanylion: post@cymdeithas.org / 01970 624501