Cyfarfod Grŵp Dyfodol Digidol

05/06/2017 - 18:00

Cyfarfod Grŵp Dyfodol Digidol

Nos Lun, 5ed Mehefin, 6 o'r gloch tan 7

Yn swyddfa'r Gymdeithas yn Aberystwyth neu dros gyswllt we - cysylltwch â Robin ar post@cymdeithas.cymru o flaen llaw os hoffech gymryd rhan

Croeso i aelodau a chefnogwyr gyfrannu i'r drafodaeth, cyfle i ddysgu mwy a helpu gyda'n hymgyrch ynglŷn â'r cyfryngau a'r Gymraeg.

Byddem yn trafod:

  • Ymgyrch datganoli darlledu
  • Cyllid S4C
  • Google, Apple, TripAdvisor a chwmnïau eraill