Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Gweinyddol)

04/07/2020 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 4 Gorffennaf

Cynhelir y cyfarfod dros Zoom.

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol gyfrifoldebau, i fod yn aelodau o'r Senedd yn y Cyfarfod Cyffredinol bob blwyddyn. Mae rhagor o fanylion yma: http://cymdeithas.cymru/y-senedd

Cofiwch fod gan bob un o aelodau'r Gymdeithas yr hawl i fynychu cyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt (ond heb yr hawl i bleidleisio) – a byddai'n braf iawn gweld cynifer o aelodau â phosib yno.

Yn ystod blwyddyn arferol, cynhelir Senedd Ymgyrchoedd bedair gwaith, Senedd Ranbarthau deirgwaith a Senedd Weinyddol deirgwaith. Senedd Weinyddol fydd cyfarfod mis Gorffennaf – dewch draw i glywed beth am beth sy'n digwydd o fewn y Gymdeithas hefyd..

Os hoffech fynychu'r cyfarfod ebostiwch post@cymdeithas.cymru ac fe anfonwn linc atoch i gael ymuno.