Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Medi)

12/09/2020 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 12 Medi 2020

Canolfan Gymunedol, Tref-y-clawdd, Powys (i'w gadarnhau)

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol gyfrifoldebau, i fod yn aelodau o'r Senedd yn y Cyfarfod Cyffredinol bob blwyddyn. Mae rhagor o fanylion yma: http://cymdeithas.cymru/y-senedd

Cofiwch fod gan bob un o aelodau'r Gymdeithas yr hawl i fynychu cyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt (ond heb yr hawl i bleidleisio) – a byddai'n braf iawn gweld cynifer o aelodau â phosib yno.

Yn ystod blwyddyn arferol, cynhelir Senedd Ymgyrchoedd bedair gwaith, Senedd Ranbarthau deirgwaith a Senedd Weinyddol deirgwaith. Senedd Ymgyrchoedd fydd cyfarfod mis Medi ac yn gyfle arbennig i chi glywed am ymgyrchoedd y Gymdeithas. Byddai'n braf eich gweld yno.

Noder hefyd:

  • Mae croeso i blant yn ein cyfarfodydd.

  • Os hoffech fynychu cyfarfod, cysylltwch i weld a oes rhywun arall yn dod o'r un cyfeiriad â chi er mwyn i chi rannu car.

  • Trefnir cinio syml yn ystod cyfarfodydd y Senedd – croesewir cyfraniadau yn ôl gallu'r unigolyn i dalu (rhowch wybod os gwelwch yn dda os byddwch yn mynychu dros amser cinio - diolch!).