Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Mehefin)

06/06/2020 - 10:30

10:30, dydd Sadwrn, 6 Mehefin 2020

Cyfarfod dros Skype

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol gyfrifoldebau, i fod yn aelodau o'r Senedd yn y Cyfarfod Cyffredinol bob blwyddyn. Mae rhagor o fanylion yma: http://cymdeithas.cymru/y-senedd

Cofiwch fod gan bob un o aelodau'r Gymdeithas yr hawl i fynychu cyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt (ond heb yr hawl i bleidleisio). 

Yn ystod blwyddyn arferol, cynhelir Senedd Ymgyrchoedd bedair gwaith, Senedd Ranbarthau deirgwaith a Senedd Weinyddol deirgwaith. Senedd Weinyddol fydd cyfarfod mis Mehefin a bydd yn canolbwyntio ar waith gweinyddol y Gymdeithas – croeso cynnes i bawb.

Byddai'n braf eich gweld yno. Bydd angen i chi gysylltu gyda'ch enw Skype er mwyn i ni allu creu grŵp ar gyfer y cyfarfod – ebostiwch post@cymdeithas.cymru neu ffoniwch 01970-624501.