Cyfarfod o'r Grwp Cymunedau Cynaliadwy

11/06/2020 - 18:30

Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Cymunedau Cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith dros Skype am 6.30yh, nos Iau, 11 Mehefin.

Bydd y grŵp yn trafod y Siarter Tai Celtaidd ymysg pethau eraill.

Mae croeso i aelodau ymuno yn y sgwrs. Os oes efo chi diddordeb yn y maes, ebostiwch post@cymdeithas.cymru er mwyn i ni eich ychwanegu at y grŵp.