Cyfarfod Rhanbarth Caerfyrddin

09/12/2022 - 19:00

Cyfarfod ar-lein

Cyhoeddwyd Rali'r Cyfri yng Nghaerfyrddin am 2pm ar ddydd Sadwrn Rhagfyr 14 yn dilyn cyhoeddi nifer y siaradwyr Cymraeg yn ôl Cyfrifiad 2021.
Sir Gâr sydd wedi gweld y cwymp mwyaf yn nifer a chanran y siaradwyr Cymraeg eto, felly mae angen galwad glir o'r sir i Lywodraeth Cymru weithredu.

Byddwn ni' cwrdd nos Wener Rhagfyr 9, am 7pm i gytuno ar drefniadau'r rali.

Cysylltwch â bethan@cymdeithas.cymru am ddolen i ymuno