Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

16/06/2020 - 19:00
Bydd Rhanbarth Ceredigion yn cyfarfod dros Skype am 7.00, nos Fawrth, 16 Mehefin.
 
Croeso i unrhyw aelod yn y rhanbarth i ymuno – dewch i glywed beth sy'n digwydd yn yr ardal ac i drafod sut gall y Gymdeithas weithredu.
 
Rhowch wybod hefyd os oes unrhyw faterion penodol yr hoffech eu trafod.
 
Os hoffech ymuno yn y sgwrs ebostiwch post@cymdeithas.cymru er mwyn i ni eich ychwanegu at y grŵp Skype.