Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

07/07/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Ceredigion dros Zoom am 7.00, nos Fawrth, 7 Gorffennaf.

Dewch i gwrdd ag aelodau eraill y rhanbarth ac i drafod materion sydd yn bwysig ac yn berthnasol i'r ardal. Croeso cynnes i bawb.

Rhowch wybod os hoffech ymuno er mwyn i ni anfon linc atoch: post@cymdeithas.cymru