Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

27/01/2021 - 20:00

Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Ceredigion dros Zoom am 8.00, nos Fercher, 27 Ionawr.

Dewch i gwrdd ag aelodau eraill y rhanbarth ac i drafod materion sydd yn bwysig ac yn berthnasol i'r ardal. Ymysg y materion fydd yn cael eu trafod y mae iaith gwaith Cyngor Sir Ceredigion.

Croeso cynnes i bawb.

Rhowch wybod os hoffech ymuno er mwyn i ni anfon dolen atoch.