Cyfarfod rhanbarth Ceredigion

Ystafell dop Y Cŵps, Aberystwyth

Mae croeso mawr i bawb i gyfarfod ardal Ceredigion Cymdeithas yr Iaith.

Byddwn ni'n penodi Cadeirydd, Is-gadeirydd, Trysorydd ac Ysgrifennydd ar gyfer y flwyddyn nesaf – cyswylltwch am ragor o wybodaeth.

Byddwn ni am drafod iaith y cyngor a siopau newydd Tesco a Marks and Spencer yn Aberystwyth; a bydd cyfle am ddiweddaraiad am waith arall yn lleol a chenedlaethol.

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cyumru/ 01970 624501