Cyfarfod rhanbarth Ceredigion

Y Cŵps, Aberystwyth

Byddwn ni'n trafod:
* Iaith y Cyngor Sir
* Datblygiadau newydd yn Aberystwyth
ac yn penodi swyddogion y rhanbarth am y flwyddyn  

Croeso i bawb
Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501