Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

12/10/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd a Môn ar nos Lun 12fed o Hydref dros Zoom am 7yh.

Os am ddolen i'r cyfarfod, cysylltwch â gogledd@cymdeithas.cymru

Dyma fydd cyfarfod ola'r rhanbarth cyn Cyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas ym mis Tachwedd.

Croeso i bawb!