Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

19/03/2018 - 20:00

Yng ngoleuni argaeledd pobl a'r digwyddiadau brys o ran y toriadau yng Ngwynedd:

https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/gwynedd-council-axe-yo...

Byddwn yn cwrdd NOS LUN y 19eg o Fawrth yn Nhafarn Pencei am 8yh ym Mhorthmadog LL49 9AT.

Bydd pwyslais ar drafod y torriadau yn arbennig yn y cyfarfod yma.

Mae croeso mawr i unrhyw un ddod i drafod ymgyrchoedd y rhanbarth ac i drafod syniadau ar gyfer digwyddiadau ac ymgyrchoedd yn y dyfodol! Byddwn yn trafod addysg yn ynys Môn, yr ymgyrch yn erbyn tai diangen a anfforddiadwy, cwis cenedlaethol y Gymdeithas a llawer mwy.

Cysylltwch efo Heledd am fwy o wybodaeth 01286 662 908 / 07547 654 966 gogledd@cymdeithas.cymru