Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

23/04/2018 - 19:00

Dewch i drafod ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith yng Ngwynedd a Môn am 7yh yn Swydda'r Gymdeithas yng Nghaernarfon: Swyddfa'r Gogledd, 10 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR. +44 (0)1286 662908

Croeso i bawb!