Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Mon

18/01/2021 - 19:30

Cynhelir cyfarfod cynta'r flwyddyn Rhanbarth Gwynedd a Môn ar nos Lun 18fed Ionawr am 7:30 dros Zoom. Bydd digon i'w drafod megis ymgyrch 'Nid yw Cymru ar Werth' a camau nesa'r rhanbarth heb swyddog maes. 

Os hoffech ddolen, anfonwch ebost i gogledd@cymdeithas.cymru

Croeso i unrhyw un!