Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg-Gwent

09/06/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod o Ranbarth Morgannwg-Gwent dros Skype am 7.00yh, nos Fawrth, 9 Mehefin, pan fyddwn yn trafod amryw faterion sy'n berthnasol i'r rhanbarth.

Dewch i glywed mwy am beth sy'n digwydd yn eich ardal chi, neu dewch i godi rhyw fater sydd yn eich poeni am yr iaith Gymraeg yn yr ardal. 

Mae croeso mawr i unrhyw aelod o'r rhanbarth fynychu.

Os ydych yn bwriadu ymuno yn y sgwrs, cysylltwch er mwyn i ni eich ychwanegu at y grŵp: post@cymdeithas.cymru.