Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg-Gwent

07/12/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Morgannwg Gwent ar nos Lun, 7 Rhagfyr dros Zoom am 7yh.

Os am ddolen i'r cyfarfod, cysylltwch â gogledd@cymdeithas.cymru

Dyma fydd cyfarfod ola'r rhanbarth am y flwyddyn a bydd yn cyfle i drafod materion lleol a chlywed am ymgyrchoedd cenedlaethol y Gymdeithas.

Croeso i bawb!