Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent

01/02/2021 - 19:30

Penderfynwyd yn y cyfarfod ddiwethaf i gynnal cyfarfod o'r Rhanbarth ar y dydd Llun gyntaf bob yn ail mis.

Mae'r cyfarfod nesaf felly, ar nos Lun 1af o Chwefror am 7:30yh dros Zoom.

Dyma fydd cyfarfod cynta'r flwyddyn y rhanbarth.

Os hoffech ddolen i'r cyfarfod, anfonwch ebost i gogledd@cymdeithas.cymru

Croeso i unrhyw un ymuno!