Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg-Gwent - ethol Cadeirydd

20/02/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Morgannwg Gwent ar

Nos Iau 20fed Chwefror

19:00

Tŷ'r Cymry, 11 Heol Gordon, Y Rhath, Caerdydd

Mi fyddwn ni'n ethol Cadeirydd newydd i'r rhanbarth yn y cyfarfod.

Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd.

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni ar: 02920486469 neu de@cymdeithas.cymru