Cyfarfod Rhanbarth Powys

03/06/2014 - 19:00

Cyfarfod Rhanbarth Powys - Clwb Rygbi Meifod

Dere i gyfrannu at ein hymgyrchoedd i Gymreigio Cyngor Powys ac i glywed mwy am ymgyrchoedd cenedlaethol y Gymdeithas

Am fwy o wybodaeth neu i drefnu rhannu ceir o wahanol ardaloedd cysylltwch gyda Bethan - bethan@cymdeithas.org / 01970 624501