Cyfarfod "Dwi Eisiau Byw yn Gymraeg" - Caerfyrddin

04/02/2013 - 19:00

Cyfarfod "Dwi Eisiau Byw yn Gymraeg" - Rhanbarth Caerfyrddin

Dewch i drafod camau nesaf ymgyrch "Dwi eisiau byw yn Gymraeg" yn Sir Gaerfyrddin.

Nos Lun y 4ydd o Chwefror am 7pm yn y Boar's Head, Heol Awst, Caerfyrddin

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Bethan neu Sioned - bethan@cymdeithas.org / sioned@cymdeithas.org neu 01559 384378