Cyfarfod agored Nid yw Cymru ar Werth Caernarfon - Sut gallwn ni roi pwysau ar Lywodraeth Cymru am Ddeddf Eiddo

06/07/2023 - 19:00

Sut gallwn ni roi pwysau ar Lywodraeth Cymru am Ddeddf Eiddo?

nos Iau Gorffennaf 6 am 7pm
Lle Arall, Caernarfon (gyferbyn â Palas Print)

Sgwrs gyda
Walis George, Cymdeithas yr Iaith
Craig ab Iago, Cyngor Gwynedd