Cyfarfod agored Nid yw Cymru ar Werth Llanrwst - Sut gallwn ni roi pwysau ar Lywodraeth Cymru am Ddeddf Eiddo

04/07/2023 - 19:30

Sut gallwn ni roi pwysau ar Lywodraeth Cymru am Ddeddf Eiddo?

Nos Fawrth Gorffennaf 4 am 7.30
Canolfan Deuluol Llanrwst

Sgwrs gyda
Walis George, Cymdeithas yr Iaith