Cyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas

07/11/2020 - 10:00

10.00, dydd Sadwrn, 7 Tachwedd 2020

Cyfarfod Zoom

Y Cyfarfod Cyffredinol sy'n blaenoriaethu gwaith y Gymdeithas am y flwyddyn sydd i ddod.

Cyflwynir adroddiadau ar waith y mudiad dros y flwyddyn ac etholir swyddogion y Senedd am y flwyddyn sydd i ddod. Dewch i gefnogi felly.

Cysylltwch i gael dolen ar gyfer mynychu'r cyfarfod.