Cyflwyno'r Llyfr Du i Gomisiynydd y Gymraeg

08/06/2012 - 14:00

2yp, Dydd Gwener, 8ed Mehefin
Stondin Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mi fydd y Gymdeithas yn cyflwyno llyfryn i Gomisiynydd y Gymraeg sy'n cynnwys enghreifftiau unigolion o'u problemau gyda gwasanaethau Cymraeg.

Meri Huws, Hywel Williams AS, Jerry Hunter, Judith Humphreys, Ceri Phillips